Transport / Info

Til tross for mye bygging og graving i området, er vi her fortsatt !!

Du henter selv, eller vi bringer varene til Deg

I Bergen og omegn

Med tippbil eller kranbil

  • Sand, singel, pukk m.m
  • Sement, mørtel m.m.
  • Leca, beleggingsstein, m.m.

Med varebil

  • ved
  • koks
  • sand og singel i sekker m.m.
  • salt og strøsingel m.m.

Med båt på vestlandet

  • Sand & singel
  • grus & pukk m.m.

Vi har tilhengere for utleie.